Kalolaine Saito

Commercial
Eye Colour

Brown

Hair Colour

Brown

Ethnicity

Pacific Islander

Kalolaine Saito